Home » Posts taggedWerknemers

Personeel en haar ontwikkeling

Visitekaartje
Personeel moet zich blijven ontwikkelen om zo inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt en de werkgever heeft hier natuurlijk ook baat bij. Toch is er geen toename in het aantal werkenden dat daadwerkelijk een opleiding volgt. Wat zou de oplossing hiervoor zijn? Vanuit de werkgevers Het onderwerp opleiding en scholing is één van de belangrijkste HRM-onderwerpen op de agenda van werkgevers. Er is de laatste jaren een lichte stijging te zien in het aantal werkgevers dat het initiatief neemt voor het volgen van opleidingen en de kosten of een deel van de kosten  hiervan voor...
Verder lezen »

Personeelstevredenheidsonderzoek door middel van een enquête

Personeel
Wat is eigenlijk een personeelstevredenheidsonderzoek? Bij zo’n onderzoek wordt met behulp van een enquête onderzoek gedaan onder het personeel waarbij gevraagd wordt naar o.a. de leidinggevende(n), de werkdruk, de werksfeer, de arbeidsomstandigheden, ontwikkelingsmogelijkheden, de houding ten opzichte van het werk en waardering. Kortom, het onderzoeken van het gevoel van welbevinden dat personeel door haar werk ervaart. Waarom? Er zijn genoeg redenen om  hier als werkgever tenminste één keer per jaar aandacht aan te besteden. Tevreden personeel zorgt over het algemeen voor minder verloop en verzuim, betere bedrijfsresultaten en tevreden klanten. Door dit onderzoek zelf uit...
Verder lezen »

Wat doe je als de productiviteit van het personeel afneemt

Personeel
Bedrijfsactiviteiten zijn jarenlang gegroeid en daarmee ook de omzet en je personeelsbestand. Normaal gesproken verloopt zo’n proces heel geleidelijk. Hoe meer je bedrijf groeit, hoe groter de afstand naar je personeel wordt. Dit is op zich logisch, er zijn tenslotte meer mensen die aandacht vragen en er is dan minder tijd beschikbaar per individu. Managers Op een gegeven moment wordt je ‘span of control’ zo groot dat je moet overgaan tot het aanstellen van managers. Deze zullen een laag vormen tussen jouw en het personeel waardoor de aansturing eigenlijk nog indirecter wordt. Ook heb je...
Verder lezen »

Wat betekent een weerbare medewerker voor je bedrijf?

Werknemers
De voortdurend bewegende economie vraagt om wendbare organisaties. Een wendbare organisatie komt echter alleen tot stand met weerbare medewerkers. Hoe maak je medewerkers weerbaar? Belangrijk is om continue te investeren in de ontwikkeling van je medewerkers. Zorg dat het personeel op de hoogte is van de visie en missie van het bedrijf en dat ze weten hoe ze kunnen bijdragen aan de doelstellingen van het bedrijf. Op die manier gaan ze niet vol op de rem bij veranderingen, maar tonen ze juist initiatieven om zichzelf en dus ook de organisatie te ontwikkelen. Zo ontstaat dan...
Verder lezen »